Perakende ve Hızlı Tüketim Sektörü Çözümü

Perakende sektörü; özellikle üretici firmaların mağazalaşama eğilimine girmesi ile birlikte daha fazla rekabetin yoğun olduğu bir alan haline gelmiştir. Hızlı mağazalaşma ile birlikte optimum maliyet noktasının aşılması sektörde dönemsel olarak iflasların yaşanmasına neden olmaktadır.

Sektör dinamikleri işletmelere; iyi üretici olmanın başarılı bir mağazacılık faaliyeti yürütmek için yeterli olmadığına işaret etmektedir. Bu açıdan başarı için; sadece işletme kaynaklı risklerin değil rakiplerin stratejileri kaynaklı risklerinde çok fazla dikkate alınması önemli hale gelmiştir.

Sektörel açıdan temel problemli alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Mağaza karlılık problemleri
 • Fiyat politikası ve rakip ürünlerin fiyatlanması
 • Optimum maliyet-gider yapısı ve optimum sayıda mağazalaşma
 • Stok kayıpları ve kayıp önleme aksiyonları
 • Gelir artırıcı aksiyonların-kampanyaların hedeflendiği gibi gerçekleşmemesi

GRC SYS Perakende ve Hızlı Tüketim Sektörü Çözümüile sektöre özgü riskler sektörel tecrübesi yüksek danışmanlarla işletme kültürüne hızlıca adapte edilebilmektedir.

İlk Bakışta Uyarlanabilecek Riskler

 1. Stok giriş fiyatlarında sapmalar; sisteme girilen her ürün için program son 1 yıllık stok giriş fiyatlarını belirler ve stok fiyatında %XX oranının üzerinde sapma olursa bildirimde bulunur (sözleşme kuralları proaktif olarak yönetilebilir)
 2. Tedarikçi sipariş föyü ile gelen sipariş fatura bilgileri (miktar, fiyat ve ürün gibi) uyumsuzlukları
 3. Müşteri sadakat kartı puan hileleri
 4. Bağlantı çeklerine yönelik riskler (bağlantı çeki verilen müşterinin brüt karlılığının belirlenen oranın altında kalması halinde sistemin uyarı vermesi)
 5. Manuel iskonto yapılmasında usulsüzlükler (veya ilgili dönem kampanya iskonto oranlarının üzerinde iskonto uygulanırsa sistem uyarı verebilir)
 6. Hediye çeki verilmesinde usulsüzlükler; çek verilen müşterinin sistemde yeterli alışverişi olmayabilir gibi (veya iskonto ve hediye çekinin aynı anda kullanılması halinde sistem uyarı verebilir)
 7. Personel satışlarında ek iskonto kullanımı, hileli iade ve iade kasası aksaklıkları

Perakende Sektörü İç Denetim Rehberiniz Hazır ...

GRC SYS İç Denetim ve Fraud-Hile modüllerinden meydana gelen bir GRC yazılımıdır.

GRC SYS tarafından hazırlanan Perakende Sektörü İç Denetim Rehberi kullanımınıza hazırdır. 

Perakende Sektörü İç Denetim Rehberi içeriğinde neler var?

 • Satınalma riskleri ve denetim konuları (ürün seçimi, raf ömrü, başabaş noktası, sipariş yönetimi ve mal kabul gibi)
 • Mağaza yönetimi riskleri ve denetim konuları (kampanya yönetimi, indirim kullandırımı, reyon yönetimi, mağaza içi kayıplar gibi)
 • Depo yönetimi riskleri ve denetim konuları (ürün transfer, ürün kabul, hareketsiz stok gibi)

Perakende Sektörü İç Denetim Rehberi’nin kurumunuza özgü hale getirilerek uygulamaya alınması ve ilk denetim bulgularının birlikte değerlendirilmesi çözümün en kritik katma değerli yönüdür. 

Hangi alt sektörlerde tecrübemiz var ?

Perakende sektöründe hangi alt sektörlerde deneyimimiz var;

 • Çok departmanlı mağazacılık
 • Gıda perakendeciliği
 • Kuyum-mücevher mağazacılığı
 • Genel sektörel çözümler

 

GRC SYS Gıda ve Hızlı Tüketim Grubu Çözümü ​

Gıda üretimi ile hızlı tüketim sektörü; operasyonu her sabah sıfırdan başlanan her akşamda faaliyetlerin değerlendirilmesi gereken ve özellikle de satış stratejilerinin ihtiyaca göre revize edildiği dinamik bir sektördür.

Bedelsiz ürün problemlerinden ciro primi problemlerine, gecikmeli alınan kararlardan hatalı rut planlarına, iade ve fiyat farkı faturalarından risk limiti politikalarına uyumsuzluklara kadar kritik kararlar piyasa payını ve karlılıkları direkt olarak etkilemektedir. Bundan dolayı da iç denetim süreçleri işletmenin sürdürülebilirlik hedeflerine ciddi katkıda bulunmaktadır.

Süreçlerde yapılacak her bir hata fire oranlarının artmasına, kalite maliyetlerinin artmasına ve ekstra servis maliyetlerine neden olmaktadır. Maliyet faktörlerinin yanısıra aynı zamanda süreçte maruz kalınan riskler işletme ve marka itibarının zarar görmesine neden olmaktadır.

GRC SYS Gıda ve Hızlı Tüketim Grubu Çözümüile sektöre özgü riskler sektörel tecrübesi yüksek danışmanlarla işletme kültürüne hızlıca adapte edilebilmektedir.

İlk Bakışta Uyarlanabilecek Riskler

 1. Bedelsiz ürün
 2. Fiyat farkı kökenli riskler
 3. Konsinye kasa kayıpları
 4. Risk limiti problemleri
 5. Kampanya bütçesi uygulama problemleri
 6. Batak riski
 7. Eksik-fazla ürün teslimat
 8. Atıl kapasite problemleri
 9. Sezonda satış fırsatlarının değerlendirilememesi
 10. Rekolte problemleri

Hangi alt sektörlerde tecrübemiz var ?

Perakende sektöründe hangi alt sektörlerde deneyimimiz var;

 • Çok departmanlı mağazacılık
 • Gıda perakendeciliği
 • Kuyum-mücevher mağazacılığı
 • Genel sektörel çözümler

Yol haritamız nasıl?

GRC SYS yazılımı İç Denetim Modulü uygulaması aşamaları aşağıdaki gibi özetlenebilir;

 • İşletme stratejinin değerlendirilmesi
 • Süreç analizi
 • Risk yönetimi değerlendirmesi
 • Mevcut yazılım ve kurumsal kültürün değerlendirilmesi
 • Risk ve denetim faaliyetlerinin önerilmesi
 • Yazılımda gerekli tanımlamaların yapılması
 • Gerektiği alanlarda entegrasyonların yapılması
 • Pilot denetimlerle uygulamanın başlatılması