İç Denetim Modulü

GRC SYS; günlük işletme hayatının yönetilmesine yönelik destek sağlayan ve her boyuttaki işletme ölçeğinde dinamik çözümler sunan bir yazılımdır. GRC SYS; basit çözümlerden meydana gelmiştir ve risk, kontrol ve uyum hedeflerinin tek bir yapı ile izlenmesine imkan sağlamaktadır.

GRCSYS İç Denetim

Dinamik Çözümler

GRC SYS – İç Denetim; günlük denetim hayatının yönetilmesine yönelik destek sağlayan ve her boyuttaki işletme ölçeğinde dinamik çözümler sunan bir yazılımdır. GRC SYS - İç Denetim; basit çözümlerden meydana gelmiştir ve risk, kontrol ve uyum hedeflerinin tek bir yapı ile iç denetim modülü altında izlenmesine imkan sağlamaktadır.

GRC SYS Yazılımı İç Denetim Modulü alt menüleri

• Dashboard • Planlama o Denetim Evreni o Risk Evreni o Kontrol Evreni o Soru Setleri o Belge Setleri o Anahtar Performans Göstergeleri • Denetim Yönetimi o Denetim Programlama o Denetim Planlama • Saha Çalışmaları o Ön Hazırlık o Açılış Toplantısı o Bireysel Çalışma Programı o Kapanış Toplantısı o Kapanış Kontrolleri o Raporlama • Sistem Yönetimi o Parametreler o Kullanıcı Yönetimi

GRC SYS Yazılımı İç Denetim Modulü Avantajları

Denetim süreçlerini etkin işleterek denetim maliyetlerini azaltır
Denetimde izleme faaliyetlerinde zaman tasarrufu sağlar
Problemli alanların izlemesini etkin ve zamanlı kılar
Operasyonel erişim ve raporlama desteği sunar Faklı kademeler için farklılaştırılmış menü seçenekleri sunar Fonksiyonalite zenginliği açısından farklı denetim kültürlerinde geliştirme olmaksızın çalıştırılabilir Aksiyon sürecinin proaktif olmasına yönelik altyapı sunar Hızlı, esnek, yalın ve dinamiktir Problem çözme süresini azaltır İzleme maliyetlerini azaltır

Proaktif Yapı

GRC SYS – İç Denetim; esnek altyapısı ile denetim süreçlerinin proaktif işletilmesi, problemli alanların izlenmesi ve proaktif olarak bulguların yönetilmesini sağlamaktadır. Sözkonusu amaçlara ulaşılabilmesi açısından sistemin esnek yapısı, web tabanlı ulaşılabilir olması ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olması çok önemli özelliklerdir.

GRC SYS Yazılımı İç Denetim Modulü Özellikleri

• İşletme hedef ve risklerine paralel denetim faaliyetlerinin yürütülmesine zemin hazırlar • Yüksek riskli alanlara kaynak tahsisinin dinamik olarak yapılmasını sağlar • Denetim metodolojisinin standart bir şekilde uygulanmasını sağlar ve yorum farklarını opitimize eder • Kontrol testi faaliyetlerini bütünleştirir • Denetim raporları çalışma kağıtlarından üretilir • Denetim raporları şablon vasıtasıyla nihai raporlanabilir formata taşınır • Denetim rapor verisi ve altlıklarının sistemden izlenmesine olanak sağlar • İzleme süreci ve aksiyon takibi dinamik yapılır • Temel düzey alarm altyapısı

Sektörler

Perakende ve Hızlı Tüketim Sektörü
İnşaat ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gıda ve Hızlı Tüketim

GRC SYS; günlük işletme hayatının yönetilmesine yönelik destek sağlayan ve her boyuttaki işletme ölçeğinde dinamik çözümler sunan bir yazılımdır. GRC SYS; basit çözümlerden meydana gelmiştir ve risk, kontrol ve uyum hedeflerinin tek bir yapı ile izlenmesine imkan sağlamaktadır.

Yerli GRC Yazılımı

Üst düzey çözümler sunar