Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC); farklı uyum ve işletme ihtiyaçlarından dolayı niteliği çok farklı verileri toplayan ve yasal-sektörel-işletme kuralları ile karşılaştıran; kural ile uygulama arasındaki boşluğa göre uyarı veya alarm veren ve izleme altyapısını tesis eden sistemlerdir.

GRC sistemlerinin temel amacı işletmelerde farklı gerekçelerle silolar şeklinde yapılanmış olan yönetişim, performans, risk yönetimi ve kontrol metriklerinin entegre bir şekilde izlenip değerlendirilerek işletmenin hedeflerine ulaşmasını sağlamaktır.

GRC sistemi kurgulanırken pro-aktif olması ve kurallar ile veri bağlantısının senaryo bazlı yapılması sistemin etkinliğini artıracaktır. Öte yandan sadece teknik altyapının sağlam kurgulanması verimliliği artırmaya muhakkak tek başına yeterli olmayacak ve üst yönetimin desteği, departmanların GRC projeksiyonunu sahiplenmesi ile etkin iletişim GRC etkinliğin artırılmasında önemli rol oynayacaktır.

GRC sistemleri bu temel amaca göre yapılanırken maliyet tasarrufu sağlamakta, işletme genelinde ortak bir dil oluşturmakta ve tekrarlanan izleme-değerleme faaliyetlerini azaltmaktadır.

Riskler farklılaşmakta, işletme uygulamaları her geçen gün değişmekte ve her an organizasyonunuz farklı bir riske maruz kalmaktadır …

Yeni yapıya uyum sağlamak isteyenlere …

BETA KİTAP